ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 23, 2012

ಮಾತಿನಿಂದ ಮೌನದವರೆಗೂ ....

ನಲ್ಲೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡು 
ಮಾತಿನಿಂದ ಮೌನದವರೆಗೂ ....
ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದಳು 
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟವಳು ...ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ 
ಇಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸಿದಳು ...
                                  ಪ್ರತಿಸಾರಿಯೂ  ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ 
                                         ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದಳು ...                  
                               ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ಅರಿಯದೆ  ಹೋದಳು...!
ಮೊದಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಂಡು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಳೋ
              ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಅದೇ ಕಾರಣವ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದಳು ...
ಪ್ರತಿಸಾರಿಯೂ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾತೆ ಅವಳ ಕೊನೆಯ ಮಾತಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ...
ಆದರು ಮೌನವನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದಳು ..
ನೋಡದೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಳು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿಯು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಹೊರಟು  ಹೋದಳು...
ನಿನಗಾಗಿ 
                  ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ತಬ್ಬಿದಳು ...ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಳು ...
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ..ದೂರದಲ್ಲೇ ಸಾಗಿ ಬರುವೆ ಅಂದಳು ...
ಬದುಕು ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ಗಾಡಿ ಅಂದೇ...
ಅಲ್ಲಾ ಎರಡು ಹಳಿಗಳ ಕಂಬಿ ಅಂದಳು...
ಇಂದಿಗೂ ಸಾಗಿದೆ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ...
ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು...ಕಳಚದೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಕೊಂಡಿ...
                                        ಅವಳದೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲುಗಳು ...
                                        ಇಂತಿ ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲಿ ...
                                                                         ಅನ್ವೇಷಿ 

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

nimma abhipraya